Niewyjaśnione

faraonowie i krolowie david rohl 

Faraonowie i królowie - David M. Rohl
Biblia - od mitu do historii. Próba czasu - t. 1.

Autor: David M. Rohl
Tytuł: Faraonowie i królowie. Biblia - od mitu do historii. Próba czasu - t. 1.
Rok wydania: 1996
Wydawnictwo: Amber
Oprawa: twarda
Tytuł oryginalny: A Test of Time. Volume One. The Bible - from Myth to History
Rok wydania oryginału: 1995

Tekst z tyłu okładki:

Książka Davida M. Rohla - egiptologa i historyka - jest popularnonaukowym zapisem niezwykłych odkryć, jakich autor dokonał podczas swoich wieloletnich studiów nad historią starożytnego Egiptu. Wyniki jego badań pozwalają zweryfikować dotychczasowe interpretacje historyczne dziejów Izraelitów zawartych na kartach Starego Testamentu. Autor nie tylko tworzy Nową Chronologię dziejów Narodu Wybranego, ale także, w oparciu o analizę źródeł archeologicznych i pisanych, współczesnych technik datowania i wyników studiów lingwistycznych, przedstawia dowody na historyczność wielu wydarzeń i postaci Starego Testamentu, które dotychczas uznawane były za część biblijnego mitu.

Spis treści:

Wstęp
Wprowadzenie
Zarys historii Egiptu
Zarys historii starożytnego Izraela
Parę uwag o metodologii

Część pierwsza - Łamigłówki z faraonami
Rozdział pierwszy: W poszukiwaniu Apisów
Odkrycie
Zagadka:
Chaos i zamieszanie
Stele
Ukryta komora

Rozdział drugi: Tajemnica faraonów
Odkrycie
Zagadka:
Mumia drugiego proroka

Rozdział trzeci: Grobowce królewskie w San
Odkrycie
Zagadka:
Wcięcie
Zmiana planu
Pylon świątynny

Część druga - Rozplątanie węzła gordyjskiego
Rozdział czwarty: Dla Boga i ojczyzny
Melodramat wiktoriański
Ramzes i Ramzes
Czarodziejska sztuczka z czasem

Rozdział piąty: Cztery wielkie filary
Złupienie Teb
Szyszak i Szeszonk
Kalendarz Ebersa
Data księżycowa Ramzesa II

Rozdział szósty: Ku nowej chronologii
Możliwość jednoczesnego panowania kilku dynastii
Pomost genealogiczny ku przeszłości

Część trzecia - Legendarni królowie i kroniki
Rozdział siódmy: Historyczny Szyszak
Data nowej chronologii dla Ramzesa Wielkiego
Jerozolima w Abu Simbel?
Waasmuaria Riamasia
Ramzes II i Izrael

Rozdział ósmy: Wiek Salomona
Megido VIII - miasto Salomona
Jerozolimskie Millo
Córka faraona

Rozdział dziewiąty: "Człowiek-Lew"
Odkrycie listów z Amarny
Król-Słońce i jego bóg
Szansa dla Izraela
Amarneńscy Habiru
Wasale Egiptu
Król "Krainy Wzgórz"
Nieuczony monarcha
Buntowniczy wasal
Królewski syn
Upadek Wielkiego Lwa
Dalsze wypadki

Rozdział dziesiąty: Ukochany
Rewolucja w Judzie
Nowy nieprzyjaciel z gór
Dadua - Ukochany Jahwe

Część czwarta - Odkrycie Izraelitów
Rozdział jedenasty: Żeglując według gwiazd
Ugaryckie zaćmienie Słońca
Ammisaduka i "rozwiązania wenusjańskie"
Związek z Egiptem

Rozdział dwunasty: Mojżesz i Chenefres
Artapan
Faraon Chenefres
Ziemia Goszen
Książę Mojżesz i królestwo Kusz
Wzgórze Hieny
Awaris i Izraelici

Rozdział trzynasty: Exodus
Niewolnicy izraelscy
Dziesiąta plaga
Rydwany faraona
Królowie- pasterze

Rozdział czternasty: I mury runęły
Kwestia Jerycha
Zmiana datowania archeologii podboju
Hyksos o imieniu Szeszi
Ponowne zasiedlenie Jerycha
Jabin, król Chasoru
Sylo/Szilo i Arka Przymierza
Sychemski migdał

Rozdział piętnasty: Wezyr Józef
Czas trwania pobytu Izraelitów
Na początku
Powodzie i głód
Król Moeris i labirynt
Egipskie imię Józefa
Klątwa na Dom Józefa
Początki Awaris
Pałac Józefa
Karawana midianicka
Grobowiec Józefa
Posąg kultowy Józefa

Część piąta - Badania pomocnicze
Dodatek A: Datowanie Szeszonka I
Materiały z Byblos
Świątynia Ozyrysa Hekadżeta
Książę Osorkon
Dwu Takeretów Hedżcheperre
Wybawiciel Izraela
Drugi Szeszonk I?

Dodatek B: Genealogie IIIOP (kontynuacja)
Wyliczanie średniej dla pokolenia
Pokolenia Nespaherentahata
Genealogia memficka

Dodatek C: Datowanie węglem radioaktywnym
Kwestia datowania epok odległych węglem radioaktywnym
Kwestia datowania węglem radioaktywnym XVIII dynastii
]Istota problemu

Dodatek D: Datowanie sotisowe
Papirus berliński nr 10012
Stela wylewu Sobekhotepa

Dodatek E: Chronologia asyryjska
Podstawy obecnej chronologii
Perspektywy stworzenia nowej chronologii asyryjskiej

Część szósta - Przypisy i odsyłacze
Podziękowania
Skróty i źródła ilustracji
Bibliografia
Źródła cytatów wydania polskiego
Przypisy
Indeks

 Zobacz też Bibliografię i inne książki.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd